Muoviponttonilaituri.
Plastpontonbryggor

En plastpontonbrygga passar för båtar och simning. Bryggan passar även som vistelseutrymme vid grunda stränder. Plastpontonbryggans pontoner har EPS-fyllning.

Raskasbetoniponttoni
Tungbetongponton MEDIUM

Tungbetongponton Medium passar väl vid en strand där vattendjupet vid den första pontonen är minst en meter. Minimassivens pontoner har EPS 100-fyllning

Tungbetongponton HEAVY

En brygga i Tungbetongponton Heavy passar väl vid en strand där vattendjupet vid den första pontonen är minst 1,5 meter. Tungbetongponton Heavy har EPS 100-fyllning.

En brygga, med kärlek till stranden!