Förankringen av bryggan framgår av bilden nedan.
På bilden finns även all utrustning du behöver för bryggpaketet.