Tungbetongponton Heavy

Längder: 8 | 12 | 16 | 20
Bredder: 2,4 | 3 | 3,5 | 4

Höjd av ponton: 108 cm (+ däck)
Bryggan passar som en vågbrytate

Egenskaper:

Ponton:

  • K45 plastfiberbetong med en fasthet enligt standarden EN-206-1
  • Armering helt varmförzinkade
  • Fyllnad EPS-100 bryggstyren, densitet 20 kg/m3

Däck:

  • tryckimpregnerat trädäck
  • passar också till större båt
  • pontonbryggan är istålig, för användning året runt