Tungbetongponton Medium

5 970€ | 6 m x 3 m | Bärighet 4,6 t | Pontonens storlek: 6 m x 3 m
6 100€ | 7 m x 3 m | Bärighet 4,5 t | Pontonens storlek: 6×3
6 230€ | 8 m x 3 m | Bärighet 4,4 t | Pontonens storlek: 6×3
8 900€ | 9 m x 3 m | Bärighet 7,4 t | Pontonens storlek: 9×3
9 150€ | 9 m x 3 m | Bärighet 7,3 t | Pontonens storlek: 9×3
9 150€ | 10 m x 3 m | Bärighet 7,3 t | Pontonens storlek: 9×3
9 450€ | 11 m x 3 m | Bärighet 7,2 t | Pontonens storlek: 9×3
11 300€ | 12 m x 3 m | Bärighet 9,5 t | Pontonens storlek: 12×3
11 600€ | 13 m x 3 m | Bärighet 9,4 t | Pontonens storlek: 12×3
11 900€ | 14 m x 3 m | Bärighet 9,3 t | Pontonens storlek: 12×3

Egenskaper:

Ponton:

  • K45 plastfiberbetong med en fasthet enligt standarden EN-206-1
  • Armering helt varmförzinkade
  • Fyllnad EPS-100 bryggstyren, densitet 20 kg/m3

Däck:

  • tryckimpregnerat trädäck
  • passar också till större båt
  • pontonbryggan är istålig, för användning året runt