Tungbetongponton Medium

5 150 € | 6 m x 2,4 m | Bärighet 3,1 t | Pontonens storlek: 6×2,4
5 450 € | 7 m x 2,4 m | Bärighet 3,1 t | Pontonens storlek: 6×2,4
5 850 € | 8 m x 2,4 m | Bärighet 3,1 t | Pontonens storlek: 6×2,4
7 720 € | 9 m x 2,4 m | Bärighet 4,8 t | Pontonens storlek: 9×2,4
7 880 € | 10 m x 2,4 m | Bärighet 4,8 t | Pontonens storlek: 9×2,4
8 100 € | 11 m x 2,4 m | Bärighet 4,8 t | Pontonens storlek: 9×2,4
9 760 € | 12 m x 2,4 m | Bärighet 6,6 t | Pontonens storlek: 12×2,4
9 970 € | 13 m x 2,4 m | Bärighet 6,6 t | Pontonens storlek: 12×2,4
10 150 € | 14 m x 2,4 m | Bärighet 6,6 t | Pontonens storlek: 12×2,4

6 470€ | 6 m x 3 m | Bärighet 4,6 t | Pontonens storlek: 6 m x 3 m
6 600€ | 7 m x 3 m | Bärighet 4,5 t | Pontonens storlek: 6×3
6 730€ | 8 m x 3 m | Bärighet 4,4 t | Pontonens storlek: 6×3
9 650€ | 9 m x 3 m | Bärighet 7,4 t | Pontonens storlek: 9×3
9 900€ | 10 m x 3 m | Bärighet 7,3 t | Pontonens storlek: 9×3
10 200€ | 11 m x 3 m | Bärighet 7,2 t | Pontonens storlek: 9×3
12 200€ | 12 m x 3 m | Bärighet 9,5 t | Pontonens storlek: 12×3
12 500€ | 13 m x 3 m | Bärighet 9,4 t | Pontonens storlek: 12×3
12 800€ | 14 m x 3 m | Bärighet 9,3 t | Pontonens storlek: 12×3

Egenskaper:

Ponton:

  • K45 plastfiberbetong med en fasthet enligt standarden EN-206-1
  • Armering helt varmförzinkade
  • Fyllnad EPS-100 bryggstyren, densitet 20 kg/m3

Däck:

  • tryckimpregnerat trädäck
  • passar också till större båt
  • pontonbryggan är istålig, för användning året runt