Tungbetongponton Medium

5790 € | 6 m x 3 m
6230 € | 8 m x 3 m

Egenskaper:

Ponton:

  • K45 plastfiberbetong med en fasthet enligt standarden EN-206-1
  • Armering helt varmförzinkade
  • Fyllnad EPS-100 bryggstyren, densitet 20 kg/m3

Däck:

  • tryckimpregnerat trädäck
  • passar också till större båt
  • pontonbryggan är istålig, för användning året runt