Suomen Laiturikauppa Oy:ssä on käynnistynyt hanke, johon on myönnetty osarahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman, Innovatiivinen Suomi -toimintalinjan vaatimusten mukaisesti.

Hankkeen nimi: Kansainvälistymishanke
Hankkeen tarkoituksena on kasvun ja kansainvälistymisen lisääminen uuden innovatiivisen tuotteen kehittämisellä uusille markkinoille.

Hankkeen toteuttamisaika on 15.11.2023-31.12.2024

Tietoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 hankeohjelmasta löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi