Betongpontoner

Betongkvalitet:
K45 plastfiberbetong med en fasthet enligt standarden EN-206-1

Armering:
Helt varmförzinkade

Fyllnad:
EPS-100 bryggstyren, densitet 20 kg/m3

Trämaterial:
Tryckimpregnering klasserna A/AB

Plastpontoner

Ett slutet polyetenskal
EPS-fyllning

Kätting

DIN 763 varmförzinkad

Ansvarighet

Vi är Suomen Tilaajavastuus Pålitlig Partner

Vi samlar in det avfall som uppstår i vår verksamhet och återvinner det på korrekt sätt.
Problemavfall levereras till insamlingsställen avsedda för sådant avfall.
Vi strävar efter att agera på ett miljöbesparande sätt samt beakta specialkraven i vår verksamhetsmiljö.